Direct @ contact!
Enquêtes
Organisatie info
acties
Click here for more information about survivalrunning Mehr information uber survivalrunning Il benvenuto sul luogo dei Paesi Bassi di Survivalbond Survivalrun. In altre parole: Una lotta contro gli elementi (acqua, calore, vento ecc) in una zona naturale,!

Klik hier voor informatie over het Handige Boekje

Klik hier voor informatie over het boekje Jeugdtraining

Klik hier voor informatie over de ShirtShop van Eddy

Klik hier om survivaldiploma
SBN - Missie

Inleiding

De Survivalrun Bond Nederland (SBN) is een sportbond die in 1991 in Nederland is opgericht voor de survivalrunsport. Aanvankelijk om te voorzien in een behoefte om de eerste survivalrunwedstrijden te organiseren en het leveren van een bijdrage aan de veiligheid tijdens deze wedstrijden. Sinds deze oprichting is de sport enorm gegroeid. Inmiddels zijn er in Nederland (aantal) trainingslocaties en organiseren (aantal) wedstrijdorganisaties jaarlijks een wedstrijd in één of meerdere van de 6 wedstrijdklassen. Ook beginnen de eerste survivalrunverenigingen in het buitenland hun entree te maken. Met (aantal) leden mogen we trots zijn op deze mooie sport.

 

Visie

Nog steeds nemen de ledenaantallen sterk toe en zijn wedstrijden vroegtijdig op hun maximum capaciteit ingeschreven. Deze enorme groei die de survivalrunsport de laatste jaren heeft doorgemaakt vraagt om een steeds verdergaande professionalisering van de SBN. Dit heeft het bestuur van de SBN tot de visie gebracht dat de survivalrunsport de potentie heeft om zich verder tot een volwaardige en volwassen sport te ontwikkelen. Een sport die op termijn een eigen plaats heeft tussen de bestaande sporten in Nederland en wellicht daarbuiten.

 

Missie

Om een dergelijke visie handen en voeten te kunnen geven is er nagedacht over de rol die het bestuur van de SBN daarin kan en moet blijven spelen. Als missie zal het bestuur van de SBN zich blijvend inzetten om voorwaarden te creëren voor het op een professionele, veilige en uniforme wijze kunnen beoefenen van de survivalrunsport. Om deze voorwaarden te kunnen creëren zijn waarden geformuleerd die weergeven wat belangrijke uitgangspunten zijn voor het bestuur van de SBN in het uitvoeren van hun missie. Deze waarden zijn in willekeurige volgorde :

* Professionalisering:

* Veiligheid: Communicatie

* Slagvaardigheid:

* Toegankelijkheid:

* Positionering

* Uniformiteit

* Saamhorigheid

 

Strategie

Het bestuur van de SBN heeft met name een beleidsmakende functie en zal dit samen met de wedstrijdorganisaties, trainingslocaties en leden vormgeven. Het bestuur van de SBN zal daarin zowel een sturende als volgende rol in spelen. De diverse commissies binnen de SBN zullen kijken op welke wijze concrete invulling gegeven kan worden aan de geformuleerde waarden en wat daarvoor nodig is. Daarnaast zullen vragen en verzoeken vanuit de leden tegen het licht van deze waarden beoordeeld worden.

Een praktisch speerpunt voor de komende tijd is het verder opzetten en professionaliseren van de regiostructuur. Een noodzakelijk streven om alle communicatie in goede banen te leiden en het bestuur van de SBN te ontlasten. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre een lidmaatschap bij het

NOC/NSF tot de mogelijkheden behoort om daarmee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de sport te leveren.

 

“Van strijd(tegen de elementen) naar beleid”

Shoutbox
Je moet ingelogd zijn om shouts te kunnen plaatsen.

26-10-2017 21:39
Uitslagen Ede en Neede verwerkt!

22-10-2017 20:48
Voorlopige uitslagen 25e run in Neede. https://www.uvpon.
..g/2017/424

13-09-2017 10:13
Het seizoen is weer begonnen!!! De uitslagen van Steenbergen staan online! Zie de wedstrijdagenda pc

09-05-2017 13:54
Voorlopige uitslagen Oldenzaal gespot https://www.uvpon.
..g/2016/281

24-04-2017 20:38
Oei... nog maar een paar plaatsen KSR, JSC of recreatief vrij bij de www.dronterlandru.
..

17-04-2017 19:43
voor de Survivalrun in De Knipe zijn in KSR, MSR en JSC nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om de startgroepen aan te vullen

04-04-2017 19:54
Dronterlandrun teaser 21 mei https://m.faceboo...63
99641363

SBNprofiel login

LOGIN
persoonlijke
SBN profiel


Bovenstaande login is voor je persoonlijke SBN ledenprofiel!
De onderstaande login is ENKEL voor de website, het forum en de shoutbox! Dus NIET voor je ledenprofiel! Licentieaanvragen en gegevens wijzigen doe je dus via de bovenstaande login!