Direct @ contact!
Enquêtes
Organisatie info
acties
Click here for more information about survivalrunning Mehr information uber survivalrunning Il benvenuto sul luogo dei Paesi Bassi di Survivalbond Survivalrun. In altre parole: Una lotta contro gli elementi (acqua, calore, vento ecc) in una zona naturale,!

Klik hier voor informatie over het Handige Boekje

Klik hier voor informatie over het boekje Jeugdtraining

Klik hier voor informatie over de ShirtShop van Eddy

Klik hier om survivaldiploma
SBN Incasso Service voor wedstrijdorganisaties

SBN en Doorbetalers bieden samen de Incassodienstverlening

Vanaf april 2014 biedt de Survival Bond Nederland in samenwerking met Doorbetalers een nieuwe dienst aan: de Incasso dienstverlening. Deze dienst maakt het mogelijk om bij het gebruik van het wedstrijdsysteem van de SBN (UVP online) automatisch verschuldigde bedragen bij deelnemers te innen.

We hebben deze dienst opgezet omdat we hebben gemerkt dat het financiële traject bij het organiseren van een wedstrijd, te veel tijd en moeite in beslag neemt voor de wedstrijdorganisatie. U wilt bezig kunnen zijn met het opzetten van een mooi en goed evenement, en niet met het verwerken van betalingen, storneringen en allesalles wat daarbij komt. Het is natuurlijk niet verplicht om gebruik te maken van deze dienstverlening, maar het biedt een aantal voordelen:
  • Geen eigen SEPA incassocontract meer nodig;
  • Storneringen door verschillende redenen kunnen automatisch opnieuw worden geïnd;
  • Elke week wordt geïncasseerd. U beschikt dus sneller over uw inschrijfgelden;
  • Het resultaat van de betaling wordt automatisch verwerkt in het inschrijfsysteem;
  • De SBN draagt de gemaakte kosten. Voor de wedstrijdorganisatie zijn er dus geen kosten;
  • In de toekomst wordt het ook mogelijk uw deelnemer direct per iDEAL te laten betalen.


Meer informatie over Doorbetalers

Doorbetalers streeft na dat bedrijven en verenigingen dichter in de buurt komen bij consumenten. Dit doen ze door een vriendelijke manier van communiceren over betalingen en door consumenten meer invloed te geven op het moment en de wijze van betaling.

Een voorbeeld hier is de contributie bij een voetbalvereniging. Afhankelijk van hoe de voetbalvereniging dit aanpakt, zullen er op een paar momenten in het seizoen delen van de contributie worden afgeschreven. Wanneer Doorbetalers deze taak overneemt, krijgt de consument de keuze wanneer zij wat betalen en op welke manier. Zo kan de consument plannen wanneer de afschrijving het beste uitkomt, of misschien komt het beter uit het geld zelf over te maken, of om met iDeal te betalen. (let op: iDeal is nog niet gepland voor de SBN). Meer informatie over Doorbetalers vind u op https://www.doorbetalers.nl. Wanneer u vragen hebt die gerelateerd zijn aan de incasso dienstverlening die SBN u samen met Doorbetalers aanbiedt, dan kunt u per e-mail contact opnemen met info@doorbetalers.nl of met de SBN.

Hoe werkt het?

Op het moment dat u bent aangemeld bij Doorbetalers kunt u bij het aanmaken van een wedstrijd in UVP online aangeven, dat u de betalingen van de deelnemers automatisch via Doorbetalers wil laten incasseren. In UVP online verschijnt deze optie bij het aanmaken van de wedstrijd:

Images: hindernis_hakken.jpg

Deelnemers die zich inschrijven voor de wedstrijd, geven hierna een incassomachtiging af aan Doorbetalers in plaats van aan u. Doorbetalers voert wekelijks een incasso opdracht uit bij de nieuw ingeschreven deelnemers. Hierbij krijgen de deelnemers van te voren een e-mail met een voormelding dat het bedrag zal worden afgeschreven van hun rekening. Nadat de wekelijkse incassoopdracht is uitgevoerd krijgt u direct het grootste deel van de geïnde gelden op uw rekening doorbetaald. We houden gedurende de storneringstermijn (8 weken) een klein gedeelte achter om storneringen op te kunnen vangen, dit is de Rolling Reserve. Storneringen door verkeerd ingevulde gegevens en ‘administratieve redenen’, worden door Doorbetalers afgehandeld. Wij nemen contact op met de deelnemer en vragen om de gegevens te corrigeren, en voeren daarna een nieuwe incassoopdracht uit. In UVP online ziet u in het deelnemeroverzicht wat de betaalstatus is van elke deelnemer. Na de storneringstermijn wordt de rolling reserve ook op uw rekening gestort. Op deze manier wordt u dus volledig ontlast bij het incasseren van deze gelden. In principe geldt: Tenzij de deelnemer niet van plan is te betalen, heeft u geen omkijken naar de betaling!

Het aansluiten van Wedstrijdorganisaties

Voordat een Wedstrijdorganisatie gebruik kan maken van de incassodienstverlening, vindt er een proces plaats om de wedstrijdorganisatie aan te sluiten. Dit duurt maximaal 8 werkdagen. De aansluiting vangt aan, wanneer er een getekend contract, kopieën van de paspoorten van de bestuurders en een digitaal ingevulde vragenlijst wordt ingeleverd. Doorbetalers zal vervolgens een wettelijk verplichte acceptatiecontrole uitvoeren. Ze controleren of de ingeleverde gegevens correct zijn, doen een inschatting van het financiële risico en controleren de gevraagde aansluiting bij de SBN. Als alles er goed doorheen komt zal Doorbetalers in het SBN wedstrijdsysteem de koppeling voor de wedstrijdorganisatie activeren zodat zij voortaan wedstrijden via Doorbetalers kan laten innen. In uiterste gevallen is het ook mogelijk dat Doorbetalers een wedstrijdvereniging niet kan accepteren, of er redenen zijn om een hogere Rolling Reserve aan te houden. Dit soort besluiten worden altijd in overleg met de SBN genomen.

Meer informatie
https://www.doorbetalers.nl
info@doorbetalers.nl

flyer van de SBN Incassoservice

Shoutbox
Je moet ingelogd zijn om shouts te kunnen plaatsen.

26-10-2017 21:39
Uitslagen Ede en Neede verwerkt!

22-10-2017 20:48
Voorlopige uitslagen 25e run in Neede. https://www.uvpon.
..g/2017/424

13-09-2017 10:13
Het seizoen is weer begonnen!!! De uitslagen van Steenbergen staan online! Zie de wedstrijdagenda pc

09-05-2017 13:54
Voorlopige uitslagen Oldenzaal gespot https://www.uvpon.
..g/2016/281

24-04-2017 20:38
Oei... nog maar een paar plaatsen KSR, JSC of recreatief vrij bij de www.dronterlandru.
..

17-04-2017 19:43
voor de Survivalrun in De Knipe zijn in KSR, MSR en JSC nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om de startgroepen aan te vullen

04-04-2017 19:54
Dronterlandrun teaser 21 mei https://m.faceboo...63
99641363

SBNprofiel login

LOGIN
persoonlijke
SBN profiel


Bovenstaande login is voor je persoonlijke SBN ledenprofiel!
De onderstaande login is ENKEL voor de website, het forum en de shoutbox! Dus NIET voor je ledenprofiel! Licentieaanvragen en gegevens wijzigen doe je dus via de bovenstaande login!